Necrosis

Necrosis de caseificación (necrosis no estructurada) delimitada por células epiteloideas (véase Tubérculo, pag. 266). Ganglio Linfático, HE, 260 x.